Drodzy Przyjaciele z planszy,

Jeśli zajrzeliście tutaj do zakładki „dołącz do nas” to oznacza, że szczęk broni i dźwięk aparatu szermierczego jest dźwiękiem, który powoduje szybsze bicie Waszego serca. Może za sprawą własnych wspaniałych wspomnień, może z powodu Waszych dzieci, które także wędrują dawną waszą sportową drogą – miło, że jesteście. My też jesteśmy i należymy do grona tych ludzi, którzy mimo dojrzałości i stateczności mamy jeszcze siły i pasję aby powrócić na szermierczą planszę. Wielu z Nas nie osiągnęło wielkich wyników a jednak szermierka odcisnęła piętno na Naszej duszy na tyle duże, że nie potrafimy sie bez niej egzystować. Okazuje się, że jest nas coraz więcej – więcej do tego stopnia, że postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki. Nasza grupa zapaleńców doszła do przekonania, że   fajnie jest spotkać się w gronie sympatycznych ludzi, złapać za broń, posłuchać pisku aparatu i komend „naprzód” i „stój”, pogadać o „starych dobrych” czasach, odświeżyć dawne sympatie i przyjaźnie. A jest co wspominać! Więc jeśli masz chęci a i duch i zdrowie jeszcze dopisuje to zapraszamy serdecznie.

 

DOŁĄCZ DO NAS

 

Na wszelkie pytania z przyjemnością odpowiemy i z niekłamaną radością powitamy nowych członków – przyjaciół szermierzy.

 

Nasz adres e-mail: fencing-oldboys@wp.pl

 

Do zobaczenia na planszy !

Pliki Deklaracji Członkowskiej zapisane są w formacie PDF i otwierają się z niewielkim opóznieniem.

Wydrukuj lub Pobierz Plik Deklaracji Członkowskiej


 

 

REGULAMIN WPŁAT SKŁADEK CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI

 

Każdy z członków Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki po podpisaniu deklaracji członkowskiej zobowiązany jest w ciągu 30 dni do wpłaty na rzecz Stowarzyszenia min. 100,-zł składki rocznej, przelewem na rach. PKO BP,
nr rachunku bankowego: 61 1020 2906 0000 1102 0164 5035, lub gotówką do kasy Stowarzyszenia.

Rok 2008
Termin zapłaty składek upływa 30.06.2008.
W przypadku nie wpłacenia składki w wyznaczonym terminie, opłata startowego wynosić będzie: 100%  niezależnie od  zapłaty zaległej składki.

Rok 2009 i później
Termin zapłaty składek upływa na 3 dni przed pierwszym turniejem PPV w danym roku kalendarzowym.
W przypadku nie wpłacenia składki w wyznaczonym terminie, opłata startowego wynosić będzie: 100% niezależnie od  zapłaty zaległej składki.

Nie wpłacenie składki do końca roku za dany rok kalendarzowy powoduje skreślenie z listy członków.

Nowy członek wstępujący do Stowarzyszenia niezależnie od pory roku wpłaca pełną składkę min. 100,- zł/rok najpóźniej 30 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej i 100% startowego w trakcie pierwszego udziału w PPV, lub startowe pomniejszone o 40%, jeżeli składka wpłynęła na konto Stowarzyszenia przed upływem 30 dni , a na 3 dni przed pierwszym udziałem w Turnieju weteranów.

Członkowie którzy mają opłaconą składkę za dany rok kalendarzowy płacą startowe pomniejszone o 40%, będą mogli skorzystać z dofinansowania  wyjazdów zagranicznych (w ramach możliwości SPWS), oraz zostanie udzielona im pomoc w organizacji tych wyjazdów.

Zwolnienia z opłaty składki rocznej może udzielić tylko Zarząd SPWS po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy na wniosek zainteresowanego.

Z wyrazami szacunku – Zarząd Stowarzyszenia.